PEDOMAN PENYUSUNAN BERKAS USULAN KENAIKAN PANGKAT

PEDOMAN PENYUSUNAN BERKAS USULAN KENAIKAN PANGKAT I. KENAIKAN PANGKAT REGULER ( JABATAN PELAKSANA) 1. Fotocopy sah SK CPNS. 2. Fotocopy sah SK PNS. 3. Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir. 4. Fotocopy Sah SKP, Penilaian Capaian SKP dan penilaian prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir Tahun 2018 dan 2019 (Jabatan pada SKP dan DP3 sesuai dengan Permenpan 25 Tahun 2016). 5. Asli surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin yang ditandatangani oleh kepala OPD masing-masing Unit Kerja. 6. Fotocopy sah surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Tk.1 Jika Pindah Golongan Ruang dari II/d ke III/a. II. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN A. Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural. 1. Fototcopy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir. 2. Fotocopy Sah SK Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan mulai eselon terendah sampai tertinggi. 3. Fotocopy sah SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (P2KP) 2 (dua) tahun terakhir Tahun 2018 dan 2019. 4. Fotocopy sah Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Tk.II / Sertifikat Diklat PIM III / Ijazah S.2 jika Pindah Golongan Ruang ke IV/a. 5. Asli surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin yang ditandatangani oleh kepala OPD masing-masing Unit Kerja. 6. Fotocopy sah SK Pembebasan Sementara jika sebelumnya menduduki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). B. Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu. 1. Fotocopy sah SK CPNS. 2. Fotocopy sah SK PNS. 3. Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir. 4. Fotocopy sah SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir Tahun 2018 dan 2019. 5. Fototcopy SK Kenaikan dalam Jabatan fungsional jika dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. 6. Fotocopy sah SK Pengangkatan dalam Jenjang Keahlian jika pindah dari jenjang Terampil ke Ahli. 7. Fotocopy sah sertifikat Diklat/Uji Kompetensi Penjenjangan jika dipersyaratkan dalam peraturan perundangan. 8. Fotocopy sah SK Pengangkatan kembali jika Sebelumnya pernah dibebaskan sementara. 9. Asli surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin yang ditandatangani oleh kepala OPD masing-masing Unit Kerja. 10. Asli PAK per tahun atau sesuai ketentuan masing-masing JFT . 11. Fotocopy sah PAK berdasarkan SK Kenaikan Pangkat Terakhir. C. Kenaikan Pangkat Memperoleh STTB dan Ijazah. 1. Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir. 2. Fotocopy sah SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir Tahun 2018 dan 2019. 3. Fotocopy sah Sertifikat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (STLUPI) sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki bagi selain Jabatan Fungsiomal Tertentu. 4. Fotocopy sah SK Pindah jika pindah instansi atau Mutasi Unit Kerja. 5. Surat Keterangan Uraian Tugas berdasarkan latar belakang Pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas/Badan. 6. Fotocopy SK Izin Belajar/Tugas Belajar yang dilegalisir oleh Kepala Dinas/Badan. 7. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang. D. Kenaikan Pangkat Melaksanakan Tugas Belajar dan Sebelumnya Menduduki Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional Tertentu. 1. Fotocopy sah SK CPNS. 2. Fotocopy sah SK PNS. 3. Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir. 4. Fotocopy sah SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil ( P2KP) 2 (dua) tahun terakhir Tahun 2018 dan 2019. 5. Fotocopy sah Daftar Nilai Indeks Prestasi Komulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi Tempat Tugas Belajar. 6. Fotocopy sah SK Pengangkatan dalam Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional Tertentu sebelum Tugas Belajar. 7. Fotocopy sah SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Tertentu. 8. Fototcopy sah SK Tugas Belajar yang dilegalisir oleh Kepala Dinas/Badan. E. Kenaikan Pangkat Telah Selesai Mengikuti dan Lulus Tugas Belajar. 1. Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir. 2. Fotocopy sah SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir Tahun 2018 dan 2019. 3. Fotocopy sah Daftar Nilai Indeks Prestasi Komulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi Tempat Tugas Belajar. 4. Fotocopy SK Tugas Belajar yang dilegalisir oleh Pejabat Eselon II. 5. Fotocopy sah SK Pembebasan Sementara jika sebelumnya menduduki Jabatan Fungsional Tertentu. 6. Fotocopy Surat Pengembalian dari Perguruan Tinggi tempat tugas belajar. 7. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh pejabat Berwenang. 8. Fotocopy sah Akreditasi Minimal B Program Studi Pada saat SK Tugas Belajar. 9. Fotocopy sah SK Penempatan Kembali setelah Tugas Belajar. 10. Asli surat pengembalian selesai tugas belajar dari Universitas.

Penulis: 
Bidang Pengadaan dan Mutasi
Sumber: 
BKPSDMD Kabupaten Bangka Barat
Tags: 
kenaikan | usulan | pangkat | bangka barat | bangka belitung

Artikel

05/06/2022 | Sekretarian BKPSDMD Bangka Barat
18/03/2020 | BKPSDMD Kabupaten Bangka Barat
18/03/2020 | BKPSDMD Kabupaten Bangka Barat
18/03/2020 | Bidang Pengadaan dan Mutasi
18/03/2020 | Bidang Pengadaan dan Mutasi

ArtikelPer Kategori